FOOD. Science. Technology. Quality

Food. SCIENCE. Technology. Quality

Food. Science. TECHNOLOGY. Quality

Food. Science. Technology. QUALITY

Reviewers 2022

1. Dr hab., prof. UJD Renata Barczyńska-Felusiak, Uniwersytet  Jana Długosza w Częstochowie
2. Dr hab. inż. Róża Biegańska-Marecik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3. Dr hab. prof. PK Andrzej Danel, Politechnika Krakowska
4. Dr hab. inż., prof. PŁ Anna Diowksz, Politechnika Łódzka
5. Dr hab. inż. prof. ZUT Izabela Dmytrów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
6. Dr hab. inż., prof. URK Magdalena Franczyk-Żarów, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
7. Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
8. Prof. dr hab. inż. Paweł Glibowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
9. Dr Agnieszka Górka-Chowaniec, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
10. Dr hab. Magdalena Górnicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
11. Dr hab. inż., prof. UEK Michał Halagarda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
12. Dr inż. Monika Hoffmann, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
13. Dr hab., prof. SGGW Danuta Jaworska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
14. Prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska, Uniwersytet Rzeszowski
15. Dr hab., prof. UR Ireneusz Kapusta, Uniwersytet Rzeszowski
16. Dr inż. Joanna Kaszuba, Uniwersytet Rzeszowski
17. Prof. dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielsk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
18. Prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
19. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
20. Dr hab. inż., prof. SGGW Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
21. Dr inż. Anna Mikulec, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
22. Dr hab. n. farm., prof. NIZP-PZH Hanna Mojska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH w Warszawie
23. Dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
24. Prof. dr hab. inż. Wiesław Przybylski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
25. Dr inż. Karolina Pycia, Uniwersytet Rzeszowski
26. Dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
27. Dr inż. Monika Radzymińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
28. Dr hab. inż., prof. PŁ Justyna Rosicka-Kaczmarek, Politechnika Łódzka
29. Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
30. Dr hab. inż., prof. URK Marek Sady, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
31. Dr hab. inż., prof. UP Aldona Sobota, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
32. Dr prof. URK Robert Socha, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
33. Prof. dr hab. inż. Joanna Stadnik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
34. Dr inż. Monika Marianna Sterczyńska, Politechnika Koszalińska
35. Dr inż. Anna Szafrańska, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego – PIB
36. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, Politechnika Łódzka
37. Dr inż. Katarzyna Świąder, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
38. Prof. dr inż. Marzena Tomaszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
39. Prof. dr hab. inż. Hubert Trzaska, Politechnika Wrocławska
40. Dr hab. prof. URK Ewelina Węsierska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
41. Dr hab., prof. UP Karolina Wójciak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
42. Dr hab. inż., prof. SGGW Małgorzata Wroniak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
43. Dr inż. Magdalena Zalewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
44. Dr hab., prof. SGGW Małgorzata Ziarno, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
45. Dr hab. inż., prof. SGGW Dorota Zielińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
46. Dr hab. prof. URK Rafał Ziobro, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie