FOOD. Science. Technology. Quality

Food. SCIENCE. Technology. Quality

Food. Science. TECHNOLOGY. Quality

Food. Science. Technology. QUALITY

Reviewers 2016

1. Prof. dr hab. Ewa Babicz-Zielińska, Akademia Morska w Gdyni
2. Prof. dr hab. Barbara Baraniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3. Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4. Prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
5. Prof. dr hab. Józef Błażewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
6. Dr Sylwia Bonin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
7. Prof. dr hab. Eulalia J. Borowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
8. Dr hab. inż. Krzysztof Buksa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
9. Prof. dr hab. Alicja Ceglińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10. Dr hab. inż. Artur Ciemniak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
11. Prof. dr hab. Ewa Cieślik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
12. Prof. dr hab. Janusz Czapski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
13. Dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
14. Dr hab. inż. Jolanta Czarnocińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
15. Prof. dr hab. Eugenia Czernyszewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
16. Prof. dr hab. Anna Czubaszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
17. Dr inż. Romualda Danków-Kubisz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
18. Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
19. Prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
20. Prof. dr hab. Elżbieta Dłużewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
21. Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, Uniwersytet Przyrodnicze we Wrocławiu
22. Prof. dr hab. Zbigniew J. Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
23. Prof. dr hab. Jacek Domagała, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
24. Prof. dr hab. Małgorzata Dżugan, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
25. Prof. dr hab. Ewa Flaczyk, Uniwersytet Przyrodnicze w Poznaniu
26. Dr hab. Mariusz Florek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
27. Prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
28. Prof. dr hab. Halina Gambuś, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
29. Prof. dr hab. Danuta Górecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
30. Prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
31. Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
32. Prof. dr hab. Małgorzata Jakubowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
33. Prof. dr hab. Małgorzata Jasińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
34. Prof. dr hab. Lesław Juszczak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
35. Dr hab. Małgorzata Karwowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
36. Prof. dr hab. Agnieszka Kita, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
37. Prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
38. Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
39. Prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
40. Prof. dr hab. Józef Korczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
41. Prof. dr hab. Henryk Kostyra, IRZiBŻ, Oddział Nauki o Żywności PAN w Olsztynie
42. Prof. dr hab. Grażyna Krasnowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
43. Prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
44. Dr hab. Grzegorz Leśnierowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
45. Prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
46. Prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz. Politechnika Łódzka w Łodzi
47. Prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
48. Prof. dr hab. Katarzyna Majewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
49. Dr hab. Agata Marzec, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
50. Prof. dr hab. Jan Michniewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
51. Prof. dr hab. Jan Miciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
52. Prof. dr hab. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska w Gdańsku
53. Prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
54. Prof. dr hab. Anna Nowotna, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
55. Prof. dr hab. Wiktor Obuchowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
56. Dr Agnieszka Olejnik- Schmidt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
57. Prof. dr hab. Jan Oszmiański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
58. Prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
59. Prof. dr hab. Irena Perucka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
60. Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
61. Prof. dr hab. Edward Pospiech, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
62. Prof. dr hab. Piotr Przybyłowski, Akademia Morska w Gdyni
63. Prof. dr hab. Daniela Rotkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
64. Dr hab. Magdalena Rudzińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
65. Prof. dr hab. Zbigniew Rzedzicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
66. Prof. dr hab. Marek Sikora, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
67. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
68. Dr hab. inż. Jacek Słupski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
69. Prof. dr hab. Maria Soral-Śmietana, IRZiBŻ, Oddział Nauki o Żywności PAN w Olsztynie
70. Prof. dr hab. Bogusław Staniewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
71. Prof. dr hab. Izabela Steinka, Akademia Morska w Gdyni
72. Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
73. Dr inż. Aneta Skaradzińska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
74. Prof. dr hab. Stefan Smoczyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
75. Prof. dr hab. Zofia Sokołowicz, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
76. Prof. dr hab. Tadeusz Szmańko, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
77. Dr hab. inż. Dominik Szwajgier, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
78. Dr hab. inż. Anna S. Tarczyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
79. Prof. dr hab. Tomasz Twardowski, Politechnika Łódzka w Łodzi
80. Prof. dr hab. Lidia Wądołowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
81. Prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
82. Prof. dr hab. Anna Wilczyńska, Akademia Morska w Gdyni
83. Prof. dr hab. Janina Wołoszyn, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
84. Prof. dr hab. Barbara Wójcik-Stopczyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
85. Dr hab. Małgorzata Wroniak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
86. Prof. dr hab. Barbara Wróblewska, IRZiBŻ, Oddział Nauki o Żywności PAN w Olsztynie
87. Prof. dr hab. Monika Wszołek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
88. Prof. dr hab. Zygmunt Zander, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
89. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Ziarno, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
90. Prof. dr hab. Tomasz Zięba, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu