FOOD. Science. Technology. Quality

Food. SCIENCE. Technology. Quality

Food. Science. TECHNOLOGY. Quality

Food. Science. Technology. QUALITY

Books

NBP_small

NINA BARYŁKO-PIKIELNA i IRENA MATUSZEWSKA

SENSORYCZNE BADANIA ŻYWNOŚCI
Podstawy – Metody – Zastosowania

 SENSORY ANALYSIS OF FOOD
 Basics – Methods – Applications

Ed. II. Scientific Publishing PSFT, Krakow 2014.
ISBN 978-83-935421-3-0, format B5, pages 375, price 65,00 PLN.

 

 

Leksykon

HENRYK KOSTYRA, ELŻBIETA KOSTYRA, DAGMARA ZŁOTKOWSKA

NAUKA O ŻYWNOŚCI – LEKSYKON WYBRANYCH TERMINÓW

FOOD SCIENCE – GLOSSARY OF SELECTED TERMS

Scientific Publishing PSFT, Krakow 2015.
ISBN 978-83-935421-5-4, format B5, pages 130.

 

 

 

 

More information: redakcja @ pttz.org*

*When the email address is copied please delete spaces around @