FOOD. Science. Technology. Quality

Food. SCIENCE. Technology. Quality

Food. Science. TECHNOLOGY. Quality

Food. Science. Technology. QUALITY

FOOD.SCIENCE.TECHNOLOGY.QUALITY

ISSN 2451-0777 (on-line version), ISSN 2451-0769 (printed version)

New issue

New issue of the journal "Food. Science.Technology.Quality" has been published.

Learn more

Past Issues

See past Issues of our jurnal.

Learn more

Indexing

Databases indexing our journal.

Learn more

Books

We invite to introduce with our publishing books.

Learn more

FOR AUTHORS

General Information Requirements

CONTACT

ul. Balicka 122
30-149 Kraków

(12) 662 - 48 - 30
redakcja@pttz.org

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Digitalizacja publikacji naukowych wydanych w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość w latach 1994-2003 w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich prze sieć Internet”

„Utworzenie na stronie internetowej czasopisma bazy danych, która będzie podstawą do wyszukiwania oraz zainstalowanie wyszukiwarki do przeglądu tych danych”

Zadania finansowane w ramach umowy 727/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonychna działalność upowszechniającą naukę.