FOOD. Science. Technology. Quality

Food. SCIENCE. Technology. Quality

Food. Science. TECHNOLOGY. Quality

Food. Science. Technology. QUALITY

Scientific Board and Editors

SCIENTIFIC BOARD:
prof. dr hab. Tadeusz Sikora (chairman), prof. dr hab. Barbara Baraniak, prof. dr hab. Nina Baryłko-Pikielna, prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, prof. dr hab. Janusz Czapski, prof. dr Henryk Daun (USA), prof. dr hab. Teresa Fortuna, prof. dr hab. Mariola Friedrich, prof. dr hab. Jan Gawęcki, prof. dr hab. Waldemar Gustaw, prof. dr Jerzy Jankun (USA), prof. dr hab. Agnieszka Kita, prof. dr hab. Józef Korolczuk (Francja), prof. dr hab. Andrzej Lenart, prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz, prof. dr hab. Jan Oszmiański, prof. dr hab. Mariusz Piskuła, prof. dr Jan Pokorny (Czechy), prof. dr Roman Przybylski (Kanada), prof. dr hab. Piotr Przybyłowski, prof. dr Antoni Rutkowski, prof. dr hab. Zdzisław E. Sikorski, dr Andrzej Sośnicki (USA), dr Alina Surmacka-Szcześniak (USA), prof. dr hab. Krzysztof Surówka, prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz, prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, dr John Wojciak (Kanada).

SUBJECT EDITORS:
prof. dr hab. Grażyna Jaworska (food of plant origin)
prof. dr hab. Danuta Kolożyn-Krajewska (microbiology, food hygiene and safety)
prof. dr hab. Krzysztof Krygier (fats technology, functional food)
prof. dr hab. Irena Ozimek (consumer behavior in the food market)
prof. dr hab. Edward Pospiech (meat science)
dr hab. Anna S. Tarczyńska (dairy, quality management)

STATISTICAL EDITOR: dr hab. inż. Mariusz Witczak
LANGUAGE EDITOR: dr Anna Piechnik (Polish), Stanley Holt (UK) (English)
LANGUAGE EDITOR (NATIVE SPEAKER): Stanley Holt (English)