FOOD. Science. Technology. Quality

Food. SCIENCE. Technology. Quality

Food. Science. TECHNOLOGY. Quality

Food. Science. Technology. QUALITY

Reviewers 2012

1. Prof. dr hab. Ewa Babicz-Zielińska
2. Prof. dr hab. Jerzy Balejko
3. Prof. dr hab. Barbara Baraniak
4. Dr hab. Joanna Barłowska
5. Prof. dr hab. Nina Baryłko-Pikielna
6. Prof. dr hab. Henryk Bem
7. Prof. dr hab. Józef Błażewicz
8. Prof. dr hab. Eulalia J. Borowska
9. Prof. dr hab. Karol Borzuta
10. Prof. dr hab. Andrzej Borys
11. Prof. dr hab. Piotr Bykowski
12. Prof. dr hab. Alicja Ceglińska
13. Dr inż. Artur Ciemniak
14. Prof. dr hab. Grażyna Cichosz
15. Prof. dr hab. Marek Cierach
16. Prof. dr hab. Ewa Cieślik
17. Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk
18. Prof. dr hab. Janusz Czapski
19. Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz
20. Dr hab. inż. Anna Czubaszek
21. Prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
22. Dr inż. Anna Diowksz
23. Prof. dr hab. Zbigniew J. Dolatowski
24. Prof. dr hab. Jacek Domagała
25. Dr hab. Ewa Domian
26. Dr Robert Duliński
27. Dr inż. Paweł Filipkowski
28. Prof. dr hab. Teresa Fortuna
29. Prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz
30. Dr Maja Grabacka
31. Prof. dr hab. Jan Grajewski
32. Prof. dr hab. Eugenia Grześkowiak
33. Prof. dr hab. Elżbieta Gujska
34. Prof. dr hab. Tomasz Jankowski
35. Prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk
36. Prof. dr hab. Grażyna Jaworska
37. Dr hab. inż. Lesław Juszczak
38. Dr inż. Stanisław Kalisz
39. Dr inż. Magdalena Karamać
40. Prof. dr hab. Alicja Kawka
41. Prof. dr hab. Jacek Kijowski
42. Prof. dr hab. Agnieszka Kita
43. Prof. dr hab. Barbara Kołodziej
44. Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
45. Prof. dr hab. Jacek Kondratowicz
46. Prof. dr hab. Henryk Kostyra
47. Prof. dr hab. Grażyna Krasnowska
48. Prof. dr hab. Bogusław Król
49. Prof. dr hab. Krzysztof Krygier
50. Prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz
51. Prof. dr hab. Tomasz Lesiów
52. Dr hab. inż. Grzegorz Leśnierowicz
53. Prof. dr hab. Teresa Leszczyńska
54. Prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz
55. Prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz
56. Prof. dr hab. Zofia Lisiewska
57. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk
58. Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
59. Prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim
60. Dr inż. Marcin Łukasiewicz
61. Dr inż. Ireneusz Maciejaszek
62. Dr hab. inż. Ryszard Macura
63. Prof. dr hab. Teresa Majewska
64. Prof. dr hab. Alicja Maleszka
65. Prof. dr hab. Jan Miciński
66. Dr inż. Magdalena Michalczyk
67. Prof. dr hab. Władysław Migdał
68. Prof. dr hab. Stanisław Mleko
69. Dr inż. Dorota Najgebauer-Lejko
70. Dr inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska
71. Dr inż. Joanna Niewczas
72. Prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka
73. Prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński
74. Prof. dr hab. Wiktor Obuchowski
75. Prof. dr hab. Jan Oszmiański
76. Prof. dr hab. Krystyna Palka
77. Prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz
78. Prof. dr hab. Anna Pęksa
79. Prof. dr hab. Andrzej Pisula
80. Prof. dr hab. Edward Pospiech
81. Prof. dr hab. Daniela Rotkiewicz
82. Doc. dr hab. Helena Rybak-Chmielewska
83. Dr hab. inż. Paweł Satora
84. Prof. dr hab. Marek Sikora
85. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora
86. Dr hab. Małgorzata Sobczak
87. Prof. dr hab. Bogdan Sojkin
88. Prof. dr hab. Maria Soral-Śmietana
89. Prof. dr hab. Bogusław Staniewski
90. Prof. dr hab. Krzysztof Surówka
91. Prof. dr hab. Tadeusz Szmańko
92. Prof. dr hab. Jerzy Szpendowski
93. Prof. dr hab. Maria Śmiechowska
94. Dr Iwona Tesarowicz
95. Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
96. Dr hab. inż. Andrzej Tyburcy
97. Prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz
98. Dr inż. Maria Walczycka
99. Prof. dr hab. Lidia M. Wądołowska
100. Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz
101. Dr inż. Ewelina Węsierska
102. Prof. dr hab. Danuta Witkowska
103. Dr hab. Monika Wszołek
104. Prof. dr hab. Lidia Zander
105. Prof. dr hab. Zygmunt Zander
106. Prof. dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak
107. Dr inż. Agnieszka Zawiślak
108. Prof. dr hab. Kazimiera Zgórska
109. Prof. dr hab. Stefan Ziajka
110. Dr hab. inż. Małgorzata Ziarno
111. Prof. dr hab. Henryk Zieliński
112. Dr Henryk Żegota
113. Prof. dr hab. Krzysztof Żyła
114. Prof. dr hab. Ryszard Żywica