FOOD. Science. Technology. Quality

Food. SCIENCE. Technology. Quality

Food. Science. TECHNOLOGY. Quality

Food. Science. Technology. QUALITY

Reviewers 2014

1. Prof. dr hab. Ewa Babicz-Zielińska, Akademia Morska w Gdyni
2. Prof. dr hab. Barbara Baraniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3. Prof. dr hab. Joanna Barłowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
4. Prof. dr hab. Nina Baryłko-Pikielna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
5. Prof. dr hab. Jan Bieniek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
6. Prof. dr hab. Józef Błażewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
7. Dr Sylwia Bonin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
8. Prof. dr hab. Danuta Boros, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Radzików
9. Prof. dr hab. Eulalia J. Borowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10. Prof. dr hab. Bożena Borycka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznyw Radomiu
11. Prof. dr hab. Piotr Bykowski, Akademia Morska w Gdyni
12. Prof. dr hab. Alicja Ceglińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
13. Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
14. Dr hab. inż. Artur Ciemniak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
15. Prof. dr hab. Marek Cierach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
16. Prof. dr hab. Ewa Cieślik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
17. Prof. dr hab. Janusz Czapski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
18. Prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
19. Prof. dr hab. Eugenia Czernyszewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20. Prof. dr hab. Anna Czubaszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
21. Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
22. Dr hab. inż. Krzysztof Dasiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
23. Prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
24. Dr Anna Dąbrowska, Uniwersytet Przyrodnicze we Wrocławiu
25. Prof. dr hab. Waldemar Dąbrowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
26. Dr hab. inż. Anna Diowksz , Politechnika Łódzka w Łodzi
27. Prof. dr hab. Elżbieta Dłużewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
28. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
29. Prof. dr hab. Zbigniew J. Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
30. Prof. dr hab. Jacek Domagała, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
31. Prof. dr hab. Ewa Domian, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
32. Dr hab. inż. Mariusz Florek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
33. Prof. dr hab. Teresa Fortuna, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
34. Prof. dr hab. Mariola Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
35. Prof. dr hab. Halina Gambuś, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
36. Dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
37. Prof. dr hab. Jan Gawęcki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
38. Prof. dr hab. Piotr Gębczyński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
39. Dr hab. inż. Paweł Glibowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
40. Prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
41. Prof. dr hab. Danuta Górecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
42. Dr hab. inż. Agata Górska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
43. Prof. dr hab. Tadeusz Grega, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
44. Prof. dr hab. Elżbieta Gujska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
45. Prof. dr hab. Waldemar Gustaw, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
46. Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
47. Prof. dr hab. Tomasz Jankowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
48. Dr hab. inż. Monika Janowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
49. Prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50. Prof. dr hab. Małgorzata Jasińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
51. Prof. dr hab. Grażyna Jaworska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
52. Prof. dr hab. Henryk Jeleń, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
53. Prof. dr hab. Lesław Juszczak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
54. Dr inż. Stanisław Kalisz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
55. Prof. dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
56. Dr hab. Alicja Kawka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
57. Dr hab. inż. Elżbieta Klewicka, Politechnika Łódzka
58. Prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
59. Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
60. Prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
61. Prof. dr hab. Iwona Konopka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
62. Prof. dr hab. Józef Korczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
63. Dr hab. inż. Jarosław Korus, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
64. Prof. dr hab. Henryk Kostyra, IRZiBŻ, Oddział Nauki o Żywności PAN w Olsztynie
65. Prof. dr hab. Lucjan Krala, Politechnika Łódzka w Łodzi
66. Prof. dr hab. Grażyna Krasnowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
67. Dr hab. inż. Jolanta Król, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
68. Prof. dr hab. Krzysztof Krygier, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
69. Prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
70. Prof. dr hab. Eleonora Ledóchowska, Politechnika Gdańska w Gdańsku
71. Prof. dr hab. Andrzej Lenart, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
72. Prof. dr hab. Tomasz Lesiów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
73. Dr hab. inż. Grzegorz Leśnierowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
74. Prof. dr hab. Teresa Leszczyńska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
75. Prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz. Politechnika Łódzka w Łodzi
76. Prof. dr hab. Zofia Lisiewska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
77. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
78. Prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
79. Prof. dr hab. Ryszard Macura, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
80. Prof. dr hab. Katarzyna Majewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
81. Prof. dr hab. Maria Małecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
82. Dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
83. Dr Anna Michalska, IRZiBŻ, Oddział Nauki PAN w Olsztynie
84. Prof. dr hab. Jan Michniewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
85. Prof. dr hab. Władysław Migdał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
86. Dr hab. Magdalena Mika, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
87. Prof. dr hab. Karol Mińkowski, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
88. Prof. dr hab. Tadeusz Miśkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
89. Prof. dr hab. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska w Gdańsku
90. Dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
91. Prof. dr hab. Ewa Nebesny, Politechnika Łódzka w Łodzi
92. Prof. dr hab. Roman Niedziółka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
93. Prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
94. Dr inż. Agnieszka Nowak, Politechnika Łódzka w Łodzi
95. Prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
96. Prof. dr hab. Wiktor Obuchowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
97. Prof. dr hab. Agnieszka Ocieczek, Akademia Morska w Gdyni
98. Dr Magdalena Olszewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
99. Prof. dr hab. Jan Oszmiański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
100. Prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
101. Prof. dr hab. Zbigniew Pałacha, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
102. Dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
103. Prof. dr hab. Andrzej Pisula, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
104. Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
105. Prof. dr hab. Antoni Pluta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
106. Prof. dr hab. Witold Płocharski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
107. Prof. dr hab. Edward Pospiech, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
108. Prof. dr hab. Wiesław Przybylski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
109. Dr hab. inż. Julita Reguła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
110. Prof. dr hab. Daniela Rotkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
111. Dr hab. Magdalena Rudzińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
112. Prof. dr hab. Zbigniew Rzedzicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
113. Prof. dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
114. Prof. dr hab. Elżbieta Sikora, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
115. Prof. dr hab. Marek Sikora, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
116. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
117. Prof. dr hab. Zdzisław E. Sikorski, Politechnika Gdańska w Gdańsku
118. Prof. dr hab. Marek Siwulski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
119. Prof. dr hab. Mirosław Słowiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
120. Prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
121. Prof. dr hab. Maria Soral-Śmietana, IRZiBŻ, Oddział Nauki o Żywności PAN w Olsztynie
122. Prof. dr hab. Bogusław Staniewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
123. Prof. dr hab. Izabela Steinka, Akademia Morska w Gdyni
124. Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
125. Dr Krystyna Szybiga, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
126. Prof. dr hab. Henryk Szymusiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
127. Prof. dr hab. Jerzy Szpendowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
128. Prof. dr hab. Barbara Szteke, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
129. Dr hab. inż. Arkadiusz Szterk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
130. Prof. dr hab. Maria Śmiechowska, Akademia Morska w Gdyni
131. Dr hab. Anna S. Tarczyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
132. Prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
133. Prof. dr hab. Tomasz Twardowski, Politechnika Łódzka w Łodzi
134. Dr inż. Monika Trząskowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
135. Dr hab. inż. Andrzej Tyburcy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
136. Prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
137. Prof. dr hab. Zygmunt Usydus, Morski Instytut Rybacki w Gdyni
138. Dr hab. inż. Dorota Walkowiak-Tomczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
139. Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
140. Dr inż. Ewelina Węsierska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
141. Prof. dr hab. Danuta Witkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
142. Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
143. Dr hab. inż. Aneta Wojdyło, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
144. Prof. dr hab. Maria Wojtatowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
145. Prof. dr hab. Janina Wołoszyn, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
146. Dr hab. inż. Małgorzata Wroniak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
147. Prof. dr hab. Barbara Wróblewska, IRZiBŻ, Oddział Nauki o Żywności PAN w Olsztynie
148. Dr Anna Zadernowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
149. Prof. dr hab. Ryszard Zadernowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
150. Prof. dr hab. Lidia Zander, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
151. Prof. dr hab. Zygmunt Zander, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
152. Prof. dr hab. Piotr Zapletal, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
153. Prof. dr hab. Stefan Ziajka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
154. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Ziarno, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
155. Dr inż. Dorota Zielińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
156. Prof. dr hab. Zofia Żakowska, Politechnika Łódzka w Łodzi
157. Prof. dr hab. Ryszard Żywica, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie