FOOD. Science. Technology. Quality

Food. SCIENCE. Technology. Quality

Food. Science. TECHNOLOGY. Quality

Food. Science. Technology. QUALITY

Reviewers 2017

1. Prof. dr hab. Ewa Babicz-Zielińska, Akademia Morska w Gdyni
2. Prof. dr hab. Barbara Baraniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3. Prof. dr hab. Joanna Barłowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
4. Dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek, prof. nadzw., Politechnika Gdańska w Gdańsku
5. Dr hab. inż. Józef Błażewicz, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
6. Dr hab. inż. Dorota Cais-Sokolińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
7. Dr hab. Aneta Cegiełka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
8. Prof. dr hab. Alicja Ceglińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
9. Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
10. Dr hab. inż. Artur Ciemniak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
11. Prof. dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
12. Prof. dr hab. Janusz Czapski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
13. Dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
14. Dr hab. Anna Czubaszek, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
15. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
16. Dr hab. inż. Anna Diowksz, Politechnika Łódzka w Łodzi
17. Dr hab. Elżbieta Dłużewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
18. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
19. Prof. dr hab. Zbigniew J. Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20. Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
21. Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
22. Dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. nadzw., Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
23. Prof. dr hab. Ewa Flaczyk, Uniwersytet Przyrodnicze w Poznaniu
24. Prof. dr hab. Teresa Fortuna, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
25. Prof. dr hab. inż. Halina Gambuś, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
26. Dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. nadzw. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
27. Dr hab. inż. Piotr Gębczyński, prof. nadzw.,Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
28. Dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
29. Prof. dr hab. Waldemar Gustaw, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
30. Prof. dr hab. Henryk Jeleń, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
31. Dr hab. Monika Janowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
32. Prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
33. Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
34. Dr hab. Stanisław Kalisz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
35. Dr hab. inż. Małgorzata Karwowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
36. Prof. dr hab. Władysław Kędzior, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
37. Dr hab. inż. Elżbieta Klewicka, Politechnika Łódzka w Łodzi
38. Dr hab. Wojciech Kolanowski, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
39. Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
40. Prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
41. Dr hab. inż. Aneta Kopeć, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
42. Dr hab. Iwona Kowalczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
43. Dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
44. Dr hab. Ewa Lange, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
45. Prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
46. Prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
47. Dr hab. Grzegorz Leśnierowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
48. Prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz. Politechnika Łódzka w Łodzi
49. Dr hab. Edyta Lipińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
50. Prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
51. Dr hab. Ewa Majewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
52. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
53. Dr hab. inż. Magdalena Michalczyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
54. Dr Anna Michalska, IRZiBŻ, Oddział Nauki o Żywności PAN w Olsztynie
55. Prof. dr hab. Jan Miciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
56. Dr hab. inż. Karol Mińkowski, prof. nadzw., Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
57. Prof. dr hab. Marta Mitek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
58. Prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
59. Dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
60. Dr hab. Agnieszka Nawirska-Olszańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
61. Prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny, Politechnika łódzka w Łodzi
62. Prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
63. Prof. dr hab. Jacek Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
64. Prof. dr hab. Jan Oszmiański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
65. Prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
66. Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
67. Dr hab. Dorota Pietrzak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
68. Dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
69. Prof. dr hab. Edward Pospiech, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
70. Dr hab. Anita Rywińska, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
71. Prof. dr hab. Elżbieta Sikora, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
72. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
73. Dr hab. inż. Anna Sip, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
74. Prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
75. Dr hab. inż. Zofia Sokołowicz, prof. nadzw., Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
76. Dr hab. Anna Sokół-Łętowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
77. Dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
78. Prof. dr hab. Maria Soral-Śmietana, IRZiBŻ, Oddział Nauki o Żywności PAN w Olsztynie
79. Dr hab. inż. Barbara Stachowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
80. Prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
81. Dr hab. inż. Hanna Staroszczyk Politechnika Gdańska w Gdańsku
82. Prof. dr hab. Izabela Steinka, Akademia Morska w Gdyni
83. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
84. Prof. dr hab. Mirosław Słowiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
85. Prof. dr hab. Maria Śmiechowska, Akademia Morska w Gdyni
86. Dr hab. inż. Dominik Szwajgier, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
87. Dr hab. Michał Świeca, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
88. Dr hab. inż. Anna S. Tarczyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
89. Dr hab. inż. Tomasz Tarko, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
90. Prof. dr hab. Tomasz Twardowski, Politechnika Łódzka w Łodzi
91. Prof. dr hab. Zygmunt Usydus, Morski Instytut Rybacki w Gdyni
92. Dr hab. inż. Dorota Walkowiak-Tomczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
93. Prof. dr hab. Danuta Witkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
94. Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
95. Prof. dr hab. Barbara Wójcik-Stopczyńska, prof. nadzw, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
96. Dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw., IRZiBŻ, Oddział Nauki o Żywności PAN w Olsztynie
97. Prof. dr hab. inż. Lidia Zander, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
98. Dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
99. Dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
100. Dr hab. Barbara Żarowska, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu