FOOD. Science. Technology. Quality

Food. SCIENCE. Technology. Quality

Food. Science. TECHNOLOGY. Quality

Food. Science. Technology. QUALITY

Reviewers 2018

1. Prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
2. Prof. dr hab. Barbara Baraniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4. Dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
5. Dr hab. inż. Aneta Cegiełka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
6. Prof. dr hab. inż. Alicja Ceglińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
7. Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
8. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Czaczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
9. Dr hab. inż. Ewa Czarniecka-Skubina, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10. Dr hab. inż. Anna Czubaszek, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
11. Dr hab. inż. Barbara Danyluk, Uniwersytet Przyrodnicze w Poznaniu
12. Dr hab. inż. Anna Diowksz, Politechnika Łódzka w Łodzi
13. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
14. Dr hab. inż. Krzysztof Dwiecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
15. Dr hab. Joanna Dziadkowiec, Uniwersytet Ekonomiczny W Krakowie
16. Dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. nadzw., Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
17. Prof. dr hab. inż. Teresa Fortuna, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
18. Prof. dr hab. inż. Halina Gambuś, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
19. Prof. dr hab. Jan Gawęcki, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
20. Dr hab. inż. Piotr Gębczyński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
21. Prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
22. Prof. dr hab. inż. Antoni Golachowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
23. Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
24. Dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
25. Prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
26. Dr hab. inż. Artur Gryszkin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
27. Dr hab. inż. Dorota Gumul, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
28. Prof. dr hab. Waldemar Gustaw, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
29. Dr hab. Monika Janowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
30. Prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
31. Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
32. Dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. nadzw., Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
33. Dr hab. Joanna Kawa-Rygielska, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
34. Dr hab. Karen Khachatryan, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
35. Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
36. Dr hab. inż. Elżbieta Klewicka, prof. nadzw., Politechnika Łódzka w Łodzi
37. Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
38. Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
39. Prof. dr hab. Józef Korczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
40. Dr hab. Małgorzata Kowalska, prof. nadzw., Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
41. Dr inż. Agnieszka Koziróg, Politechnika Łódzka w Łodzi
42. Dr Karol Krajewski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
43. Dr hab. inż. Wanda Kudełka, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
44. Dr hab. Ewa Lange, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
45. Prof. dr hab. inż. Andrzej Lenart, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
46. Prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
47. Prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
48. Prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz, Politechnika Łódzka w Łodzi
49. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
50. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
51. Prof. dr hab. Maria Małecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
52. Dr hab. inż. Agata Marzec, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
53. Dr Anna Michalska, IRZiBŻ, Oddział Nauki o Żywności PAN w Olsztynie
54. Prof. dr hab. inż. Władysław Migdał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
55. Dr inż. Beata Mikuta, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
56. Prof. dr hab. Marta Mitek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
57. Dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
58. Prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny, Politechnika łódzka w Łodzi
59. Prof. dr hab. Wiktor Obuchowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60. Prof. dr hab. inż. Jan Oszmiański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
61. Prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
62. Prof. dr hab. Irena Perucka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
63. Prof. dr hab. inż. Piotr Palich, Uniwersytet Morski w Gdyni
64. Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
65. Dr hab. inż. Stanisław Popek, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
66. Prof. dr hab. Wiesław Przybylski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
67. Dr hab. Jarosława Rutkowska, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
68. Prof. dr hab. Elżbieta Sikora, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
69. Prof. dr hab. inż. Marek Sikora, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
70. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
71. Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
72. Prof. dr hab. Mirosław Słowiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
73. Dr hab. inż. Jacek Słupski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
74. Prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
75. Dr hab. inż. Zofia Sokołowicz, prof. nadzw., Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
76. Dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
77. Prof. dr hab. Ewa Solarska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
78. Prof. dr hab. Maria Soral-Śmietana, IRZiBŻ, Oddział Nauki o Żywności PAN w Olsztynie
79. Dr hab. inż. Joanna Stadnik, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
80. Dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw., Politechnika Gdańska w Gdańsku
81. Prof. dr hab. Izabela Steinka, Uniwersytet Morski w Gdyni
82. Dr inż. Tomasz Szablewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
83. Prof. dr hab. Tadeusz Szmańko, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
84. Dr hab. inż. Anna S. Tarczyńska, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
85. Dr hab. inż. Dorota Walkowiak-Tomczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
86. Dr hab. Ewelina Węsierska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
87. Dr hab. inż. Mariusz Witczak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
88. Dr hab. inż. Teresa Witczak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
89. Dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
90. Dr hab. inż. Anna Zadernowska, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
91. Dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
92. Prof. dr hab. inż. Kazimiera Zgórska, Politechnika Koszalińska w Koszalinie
93. Dr hab. Anna Żbikowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
94. Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie