FOOD. Science. Technology. Quality

Food. SCIENCE. Technology. Quality

Food. Science. TECHNOLOGY. Quality

Food. Science. Technology. QUALITY

Reviewers 2019

1. Prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
2. Dr inż. Maria Baranowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3. Prof. dr hab. Joanna Barłowska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
4. Prof. dr hab. Anna Brzozowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
5. Prof. dr hab. Józef Błażewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
6. Dr inż. Sylwia Bonin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
7. Prof. dr hab. inż. Alicja Ceglińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
8. Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
9. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Czaczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
10. Prof. dr hab. Janusz Czapski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
11. Dr hab. inż. Ewa Czarniecka-Skubina, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
12. Dr hab. inż. Anna Czubaszek, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
13. Prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
14. Dr hab. inż., prof. ZUT Izabela Dmytrów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
15. Prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
16. Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
17. Dr hab. inż., prof. UR, Małgorzata Dżugan, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
18. Prof. dr hab. Mariola Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
19. Prof. dr hab. inż. Halina Gambuś, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
20. Dr hab. inż., prof. UR, Piotr Gębczyński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
21. Dr hab. inż., prof. UP, Paweł Glibowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
22. Prof. dr hab. Danuta Górecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
23. Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
24. Dr hab., prof. IERiGŻ, Renata Grochowska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
25. Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
26. Prof. dr hab. inż. Waldemar Gustaw, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
27. Dr hab. Danuta Jaworska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
28. Prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
29. Prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
30. Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
31. Dr hab. inż. Stanisław Kalisz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
32. Dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
33. Dr hab., prof. UR, Karen Khachatryan, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
34. Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
35. Dr hab. inż., prof. PŁ, Elżbieta Klewicka, Politechnika Łódzka w Łodzi
36. Prof. dr hab. Józef Korczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
37. Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
38. Prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
39. Dr hab. inż., prof. UWM, Iwona Konopka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
40. Prof. dr hab. Józef Korczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
41. Prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
42. Prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz, Politechnika Łódzka w Łodzi
43. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
44. Dr hab. inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
45. Dr hab. inż., prof. SGGW, Agata Marzec, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
46. Dr hab. inż. Anna Michalska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
47. Prof. dr hab. Władysław Migdał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
48. Dr hab. inż., prof. ZUT, Anna Mituniewicz-Małek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
49. Dr hab., prof. UWM, Monika Modzelewska-Kapituła, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
50. Dr hab. inż., prof. UWM, Wacław Mozolewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
51. Prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny, Politechnika Łódzka w Łodzi
52. Dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
53. Prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
54. Dr inż. Anna Okoń, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
55. Prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
56. Prof. dr hab. Jan Oszmiański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
57. Dr hab. inż., prof. UP, Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
58. Dr hab. inż., prof. MIR-PIB, Lucyna Polak-Juszczak, Morski Instytut Rybacki – PIB w Gdyni
59. Dr hab. inż., prof. UEK, Stanisław Popek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
60. Prof. dr hab. Edward Pospiech, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
61. Dr hab. Aleksander Siger, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
62. Prof. dr hab. inż. Marek Sikora, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
63. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
64. Dr hab. inż., prof. UR, Sylwester Smoleń, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
65. Dr hab. inż., prof. UR, Zofia Sokołowicz, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
66. Prof. dr hab. Ewa Solarska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
67. Dr hab. inż., prof. UP, Bartosz Sołowiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
68. Prof. dr hab. Joanna Stadnik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
69. Dr hab. inż., prof. PG, Hanna Staroszczyk, Politechnika Gdańska w Gdańsku
70. Dr inż. Tomasz Szablewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
71. Prof. dr hab. Tadeusz Szmańko, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
72. Dr hab. Krystyna Szymandera-Buszka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
73. Dr inż. Piotr Szymański, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
74. Dr hab. inż., prof. PŁ, Katarzyna Śliżewska, Politechnika Łódzka w Łodzi
75. Prof. dr hab. Maria Śmiechowska, Uniwersytet Morski w Gdyni
76. Dr hab. Michał Świeca, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
77. Dr hab. inż., Agnieszka Tajner-Czopek, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
78. Dr hab. inż., prof. UWM, Anna S. Tarczyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
79. Dr hab. inż. Monika Trząskowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
80. Prof. dr hab. Tomasz Twardowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
81. Dr inż. Maria Walczycka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
82. Dr hab. inż. Dorota Walkowiak-Tomczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
83. Dr hab. Ewelina Węsierska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
84. Dr hab. inż., prof. UR, Robert Witkowicz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
85. Dr hab. inż., prof. UWM, Małgorzata Woźniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
86. Dr hab. inż., prof. SGGW, Małgorzata Wroniak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
87. Dr hab. inż., prof. UWM, Anna Zadernowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
88. Prof. dr hab. inż. Kazimiera Zgórska, Politechnika Koszalińska w Koszalinie
89. Dr hab., prof. SGGW, Małgorzata Ziarno, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
90. Dr hab. inż. Dorota Zielińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
91. Dr hab., prof. SGGW, Anna Żbikowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
92. Dr hab. inż., prof. ZUT, Joanna Żochowska-Kujawska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie